۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

...

بدتر از تو غربت مردن، از دست دادن عزیزته وقتی تو غربتی. جایی که حتی قبر عزیزت نیست که بری یه دل سیر سرش گریه کنی.باهاش حرف بزنی. وحشتناکتر اونه که یادت میاد که چه راحت همه اون روزهایی که میتونستی باهاش باشی رو از دست دادی. غربت  جایی که هیچکس نیست دلداریت بده. بیاد و بهت تسلی بده. خودتی و خودت با بزرگترین غم دنیا.

۲ نظر:

حامی گفت...

تسلیت میگم بهت...

لیلا: من کسی رو از دست ندادم. دوستی مادرش رو از دست داد و این من رو واداشت به نوشتن مطلب. به هر حال مرسی.

حامی گفت...

آره برام اتفاق افتاده...
نمی دونستم اهواز هم مثل شمال شرجی هاش یه بو رو داره...:-)

لیلا: آره ، چه جورم. اضافه کن بهش گرمای نزدیک ۵۰ درجه رو : )