۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

برای آن نیمه دیگر

بعضی آدمها رو دوست داری چون دقیقا چیزی هستند که تو نیستی. گاهی نقطه مخالف. دوستشان داری  چون که تجربه کرده اند چیزهایی رو که همیشه میخواستی تجربه کنی . کارهایی را انجام داده اند که تو از  روی ترس یا به هر دلیل دیگری انجام نداده ای.  دوستشان داری  چون طغیان گرند. تبلور نیمه سرکوب شده تو ان. نیمه ای که  دوستترش داشتی.

۱ نظر:

برای آن نیمۀ دیگر « " مادام YX " گفت...

[...] برای آن نیمۀ دیگر فرستاده شده: 19 جولای 2010 توسط مادام ایکس در متفرقه 0 بعضی آدمها رو دوست داری چون … [...]