۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

دلهره

نکند زنگ بزند، نفهمم. پیغام بدهد، نگیرم. صدایم کند، نشنوم. روزهای عاشقیتمان با این دلهره‌ها گذشت...اگر گذشته باشد

هیچ نظری موجود نیست: