۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

ناتور دشتم آرزوست...

مقاله ای درباره  سالینجر در نیوزویک میخواندم وقتی به اسم کتاب  ‫The Catcher in the Rye‬
رسیدم فکر کردم که یک نفر باید چقدر خلاق باشد که ناتور دشت را برای عنوان فارسی این کتاب انتخاب کند. اسم آهنگین و ترکیب دلچسبی که وقتی یک بار میشنوی طوری در ذهنت نقش میبندد که خیال میکنی هیچوقت فراموش نمیشود.

هیچ نظری موجود نیست: