۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دشمن من...

دشمن من یک فکر یا عقیده نیست. دشمن من قدرتمداران سوءاستفاده کننده از آن فکر و عقیده و سرکوبگران دیگر افکار و عقاید است.

هیچ نظری موجود نیست: