۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

...

تا دیروز نا مسلمانیم را در پستوی خانه نهان میکردم از امروز مسلمانیم را…

مرتبط:

قضیه سوزاندن قرآن در فلوریدا

هیچ نظری موجود نیست: