۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

گوگل امروز و من

ورژن آمریکایی گوگل امروز متفاوت بود . با باز کردن صفحه اول گوگل دایره های رنگارنگ صفحه را میپوشاندند و با حرکت دادن موس بر روی آنها به این طرف و آن طرف میرفتند. باهاشان بازی میکردم و هر وقت که میخواستند سرجایشان برگردند و کلمه گوگل را دوباره بسازند نمیگذاشتم. حال میکردم به هیئت سابقشان باز نگردند. نسازند آن کلمه قدیمی را. دوباره ننویسند گوگل. نمیدانم. دوست داشتم این دایره های رنگارنگ را همینطور در فضای معلق صفحه نگه دارم. یک حالت بی ثباتی و یک جا ننشینی خاص.  میخواستم همینطور آزاد و رها  از هم در صفحه پرواز کنند. نمیخواستم مجبور باشند برگردند و کنار هم بنشینند مثل  قبل.

هیچ نظری موجود نیست: