۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

دوستی بعضی‌ها

نسبت به بعضی‌ آدمها احساس دوستی میکنی. به نظرت آدمهای خیلی باحالی هستند طوری که دوست داری باهاشان معاشرت کنی. آن‌ها هم همینطور نشان میدهند، خوشرو هستند و با تو طوری رفتار میکنند که فکر میکنی رفیقشان هستی. دوست نزدیک. مدتی میگذرد و  میفهمی که نه.  آنها وقتی که تو سلام میکنی لبخند میزنند و میپرسند حالت چطور است و هیچوقت را یادت نمی آید که آنها سلام کرده باشند و  پرسیده باشند حالت را.   در اصل آنها با تو حال نمیکردند فقط مودب بودند و تو بودی که خوشان خوشانت بود که دوستشانی. وقتی این را فهمیدی باید به خودت قول بدهی که بار دیگر تو اول سلام نکنی.

هیچ نظری موجود نیست: