۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

هنوز درد دارد

نمیدانم وقتی شاعری از درد میگوید و نسلهای بعد همچنان درد شاعر را با گوشت و پوست و استخوانشان لمس میکنند باید به شاعرش دست مریزاد گفت یا باید برای‌ آن نسل حسرت خورد که همچنان دردشان، درد شاعر است؟

هیچ نظری موجود نیست: