۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

بوی عید

خرید میکنم و خیال میکنم که «عید« داره نزدیک میشه، و با خودم میگم چه فرقی که این عید عید منه یا عید یکی دیگه. من خودم رو میسپرم به شلوغیه این روزهای می‌سیس و گپ و بنانا ریپابلیک و … و حس میکنم آه منم هم عید دارم، شاید برای چند ساعتی یادم بره که  اینجا خونه نیست و این عید من نیست.

هیچ نظری موجود نیست: