۱۳۸۵ اسفند ۲۴, پنجشنبه

من سردم است

shadis_mab_fa.jpg

 ...

در کوچه ها باد میامد 

این ابتدای ویرانیست آن روز هم که د ست های تو ویران شد 

باد میآمد 

ستاره های عزیز 

ستاره های مقوایی عزیز 

وقتی در آسمان ، دروغ وزیدن میگیرد 

دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سر شکسته پناه 

آورد ؟ 

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم میرسیم و آنگاه 

خورشید بر تباهی اجاد ما قضاوت خواهد کرد . 

 من سردم است 

من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد 

ای یار ای یگانه ترین یار " آن شراب مگر چند ساله بود ؟ " 

نگاه کن که در اینجا 

زمان چه وزنی دارد 

و ماهیان چگونه گوشت های مرا میجوند 

چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه میداری ؟ 


 ...


فروغ فرخزاد

هیچ نظری موجود نیست: