۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

...

ستودن «قدیس« سانسور بردار نیست. اروتیک هم بنویس به اسم عشقش هیچکس نمیگوید فساد کرده‌ای.

هیچ نظری موجود نیست: