۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

دلتنگی وقتی بزرگتر میشود که نتوانی بنویسیش  یا حتی آهش بکشی.

هیچ نظری موجود نیست: