۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

طوفان سندى- ٣

روز سوم بعد از طوفان، بعضی از کافهها و مغازههای اطراف شروع به کار کردند. هنوز متروی نیویورک راه نیفتاده و از سال ۱۸۸۸ تا به امروز نشده بود که بورس نیویورک دو روز پشت سر هم به دلیل مسائل جوی تعطیل بوده باشد. تعطیل بودن متروی نیویورک هم به مدت چند روز در طول تاریخش صد سال اخیر بی سابقه بوده.

تنها وسیلهای که این روزها از این نیوجرسی به منهتن میرود فری است. آن هم با صف طولانی و بلیط تک نفره و یک طرفه. بودن بلیط برای برگشت تضمینی ندارد. قطارها به طور محدود تازه از پنجشنبه، آنهم از خیابان سی و چهار به بالا شروع به کار میکنند. داون تاون منهتن همچنین تعطیل است. البته هیچکدام از اینها باعث نشده که روز انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده (سه شنبه ۶ نوامبر) تغییر کند.

کوزی باز است. میشود بعد از چند روزی قهوه خورد و باتری موبایل شارژ کرد. هنوز محله ما برق ندارد. چراغهای راهنمایی چهار راههای اطراف به کار افتادهاند و یکی دو بلاک آنورتر خانه ها برق دارند. مردم سه راهیهایشان را با خودشان آوردهاند کافه و علاوه بر اینکه با افراد غریبه آن را شر میکنند به هم شارژر هم قرض میدهند. هم سعی میکنند به نحوی به هم کمک کنند. کسی عصبانی و کلافه نیست و همه همچنان به هم لبخند میزنند و هیچکس سعی نمیکند از شرایط سو استفاده کند. داشتم به این فکر میکردم در چنین شرایطی در بخش دیگری از این کره خاکی احتمالا فضا چطور بود؟ آیا کافه مورد نظر قیمت مواد غذاییش را چند برابر کرده بود؟ و یا برای شارژ موبایلهایمان پول اضافی ازمان طلب میکرد؟ آیا دعوا و کشمکش بر سر استفاده از پلاک برق به وجود میآمد؟

هیچ نظری موجود نیست: