۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

...

و چه کسی گفته است در جنده خطاب کردن دختری، که با مردانی بیشتر ازتعداد انگشتان دستت خوابیده است، یک حس حسادت نهفته نیست؟

هیچ نظری موجود نیست: