۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

...

و خداوند «فمنیستهای ایرانی/وطنی« را آفرید که ظاهرا فحش خورشان ملس است و هر کس از طرفش قهر میکند یک فحش هم نثار این جماعت میکند.

هیچ نظری موجود نیست: