۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

...

و چه  از این بالاتر برای تو ای زن که این روزها به صفات «غیور« و «متعصب« و «مردانه« مفتخر شده ای؟

هیچ نظری موجود نیست: