۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

دیگری...

در اوج غرق  شدگی در سریال هالیوودی و همزاد پنداری با شخصیت اول داستان، همیشه همیشه مثل پتک میخوره تو صورتم که تو هیچ ربطی به این فانتزی نداری. تو از جهان سوم میای. از انقلاب جنگ اعدام خون نه از پارتی خنده سکس شراب.