۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه

انتخاب

در نوجوانی رویاهایی برای آینده می‌سازی و رسیدن به آن رویاها هدف اصلی زندگیت می‌شود.وقتی به لحظه‌ای می‌رسی که رویاهایت به حقیقت می‌پیوندد می‌بینی  که باید انتخاب کنی بین رویایت و بودن با کسی  که زندگی با او برایت خواستنی ترین خواسته هاست.
دست به انتخاب زدن سخت است ولی من فکر کنم می‌دانم چه انتخاب خواهم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: