۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

...

صادق باش و به من غیر مذهبی بگو که حق نداری تا اینکه بگویی حق داری مادامی که من مذهبی را به عنوان تنها حقیقت و روش من را به عنوان تنها روش ممکن بپذیری.

هیچ نظری موجود نیست: