۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

...

اگر یاد بگیریم وقتی از کسی انتقاد میکنیم به تخریب شخصیت طرف نپردازیم و روی انتقاد رو به سمت زیر سوال بردن هستی طرف نچرخونیم، قدم خیلی بزرگی برداشتیم.

هیچ نظری موجود نیست: