۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

move on...

شاید  موو آن کردن*  فقط  مختص  یک رابطه مریض و یا یک عشق سرخورده قدیمی نباشه بلکه بشه بسطش داد به یک شخصیت سیاسی و یک حزب سیاسی و یک نگاه سیاسی.

*  واقعا نمیدونم چه معادل فارسی رو  جایگزینش کنم اگر چه فقط یک معادل بلدم که آن هم چونکه بدآموزی دارد نمینویسم.

هیچ نظری موجود نیست: