۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

از تعطیلات متنفرم. مخصوصن وقتی که من یک ورم و دلم یک ور دیگر.

هیچ نظری موجود نیست: