۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

بودن یا نبودن مسئله این نیست

بودن در ایران یا نبودن، مسئله این نیست. مسئله این است که بتونی هم خودت و هم دیگران رو توجیه کنی برای تصمیمی که گرفتی و من هیچ اصراری ندارم برای اینکه خودم رو و تصمیمم  رو بخوام برای دیگران توضیح بدم و توجیه کنم.

هیچ نظری موجود نیست: