۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

...‎چند نفر از ما به خاطر اینکه در آینده زندگانیمان «بی‌عرضه» و «حمال» خطاب نشویم مسیرهایی را  در ‎زندگیمان طی کردیم که حتی اگر به چشم دیگران قابل ستایش و تشویق بود برای خودمان شادی و رضایت نیاورد؟

۱ نظر:

کیوان توکلی مجد گفت...

سوالی که به اندازه سلولی های مغزم بهش فکر کردم ، متاسفانه تله ای که تا حد زبادی خودمم توش افتادم و خیلی ها درونا" به خاطر همین طرز فکر زندگی هاشون را از نظر خودشون باختن هر چند دیگران براشون هورا کشیدن ، نکته اینجاست که ما یک بار فرصت زندگی کردن داریم و برای همین سوال به ظاهر کوچیک میلیاردها نفر تو دنیا همین فرصت یکباره را از دست دادن