۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

وقتی نیمه شب در اتاقت بوی کلوچه‌های تازه از اجاق در آمده بپیچد میتوانی بگویی که هنوز شوری برای زندگی مانده.