۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

چادرت مقدس نیست...

در چادرت قداستی پنهان نیست، همین که پا را از حریمت بیرون بگذاری، فاحشه خطاب میشوی. باید فکرش را میکردی که  برادرانت  که  روزهایی نه چندان دور  به خواهران بی‌چادرت صفت روسپی میدادند به تو هم رحم نخواهند کرد. هر چه باشد همه ما زنانی هستیم که  پا را از « حریم قدسی» فراتر نهاده‌ایم، همانی که مردانمان گردمان تنیده‌ بودند.