۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

مانیفست یا فمنیسم ۱۰۱

۱- من فمنیستم پس هستم. 
۲-من فمنیستم چون اعتقاد دارم انسانها با هر جنسیتی که به دنیا میان حق دارن که از حقوق سیاسی اجتماعی اقتصادی  و کلا از حقوق انسانی برابر برخوردار باشند.
۳-فمنیست بودن به معنای ضد مرد بودن نیست. فمنیست بودن یعنی معترض به قوانین مردسالارانه.
۴فمنیسم اعتراض به فرد نیست اعتراض به یک سیستم است، به یک طرز تفکر.
۵-تفکرات مردسالارانه یعنی تفکراتی که بر اساسشون زنها جنس دوم و جنس ضعیف محسوب میشوند و به حقوقشون تجاوز میشه  و مورد سرکوب و تحدید و تهدید قرار میگیرند.
۶-تفکرات مردسالارانه یعنی به بدن زن به عنوان یک کالای تحت مالکیت مرد نگاه میشه و سیستم مردانه برای این بدن تصمیم میگیره و اون رو کنترل میکنه. نمونه‌های این کنترل ازدواج و بارداری در سنین پایین بدون رضایت زن، تجاوز، آزار و اذیتهای جنسی ( چه زبانی  و چه فیزیکی)  است.
۷- تفکر مردسالارانه یعنی تفکری که به زنان اجازه رشد فکری و بدنی نمیده.  حق آموزش و کار کردن رو از زنان میگیره.
۸-تفکر مردسالارانه  تفکریه که به زن و مرد با مهارتها و تواناییهای یکسان امکانات و حقوق مادی نابرابر اختصاص میده.
۹- فمنیسم تفکریه که با این نگاه تبعیض آمیز مبارزه میکنه. به این معنا که با نگاه و طرزتفکر و نظام فکری  و سمبلهاش و زبانش مبارزه میکنه نه با شخص.
۱۰- من فمنیستم چون فکر میکنم تبعیضهای جنسیتی مانع دست یافتن انسانها به بالاترین میزان ظرفیت و تواناییهاشون میشه.   و تلاش برای از بین بردن  این تبعیضها در بلندمدت به نفع فرد فرد افراد جامعه است.