۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

ما روزی سی ساله میشویم   همه ما روزی « زنان سی ساله » میشویم   و آن زمانی است که ترسهایمان را  ‪جایی جا گذاشته‌ایم‬.