۱۳۸۹ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

بهار اینجاست...

قدم زدم، دویدم، رقصیدم رقصیدم رقصیدم، ترانه‌هایم را فریاد زدم همراه با درختانی که از شادمانی شکوفه داده بودند و... رها شدم.