۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

مبارزه با تبعیض هر روزه است.

امروز تنها نشانه‌ای  است برای پاسداشت همه کسانی که از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زنان دریغ نکردند. ولی مبارزه با تبعیض همیشگی است. محدود به امروز نیست،‌ هر روزه است. محدود به خیابان نیست از خانه شروع میشود. محدود به حکومت نیست بلکه قدرت را در همه اشکالش هدف میگیرد. محدود به دین نیست بلکه هر نوع ایدئولوژی زن ستیز را مخاطب قرار میدهد. امروز تنها یک روز است. روزی که دستاوردهایمان را جشن بگیریم و قویتر و مصممتر به سمت آینده حرکت کنیم.