۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

و این فاصله‌های لعنتی...

 گریه امانم نمیده وقتی با لهجه بختیاری میگه »رودُم، عزیزُم« و دلم میخواست تمام این فاصله‌ها حتی برای لحظه‌ای از بین میرفتن که من حداقل میتونستم برای سال نو دست پیرش  رو ببوسم و  بگم عیدت مبارک.  خدا میدونه من دوباره کی بتونم ببینمت ننه!