۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

...

و  شهر من شهری است که مردانش  در حالیکه که در کوچه و خیابان به خواهر و مادر هم  فحشهای جنسی حواله می‌کنند، به انزال می‌رسند.