۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

آن دیروز بود که دلم را بر زبان نمی‌آوردم که نرنجانمت. از امروز دلم بر زبانم جاریست.