۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

میگویند بدن خودت را دوست داشته باشی و اعتماد به نفس تحسین کردنش را، دیگران هم  تحسینش میکنن. چرا تو جز آن دیگران نیستی؟