۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

مد امروز: روشنفکری

یک سری  آدمها هستند که روشنفکر بودن برایشان مثل تقلید از یک مد روز است ( نمیدانم ظهور این پدیده ربطی به  اینترنت و یا شبکه‌های اجتماعی آن لاین دارد یا نه ولی فکر میکنم بی‌ربط هم نیست( و در تقلید به افراط می‌افتند . تفلید میکنند از یک فکر  از یک نگاه و آنقدر آن‌ را دلقلک وار تکرار میکنند  که آن نگاه و فکر چنان لوث میشود که ناب بودنش دیگر به چشم نمی‌آید . مثل کالایی می‌شود که همگی استفاده اش میکنند و در اثر استفاده گاهی ناصحیح و بیش از حد به یک کالای چیپ و بی‌ارزش بدل می‌شود.  بازاری میشود. به نظرم وقتی روشنفکری به کالا یا ابزاری برای به رخ کشیدن بهتر بودن یا برتر بودن  بدل شد و  یا  شد نشانه مد روز بودن، باید در انتظار به گند کشیده شدنش هم بود.